อักษรย่อภาษาอังกฤษ

GPT ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

GPT

IT

ย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer

แปลว่า โมเดลภาษาที่เขียนโดย Alec Radford และเผยแพร่ในปี 2018 โดย OpenAI

 ภาพประกอบ

  • GPT ย่อมาจาก? แปลว่า?, อักษรย่อภาษาอังกฤษ GPT ย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer แปลว่า โมเดลภาษาที่เขียนโดย Alec Radford และเผยแพร่ในปี 2018 โดย OpenAI หมวด IT

 อักษรย่อภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

ChatGPT GG GJ GL GL HF GR8 GRT GW


 แท็ก chatGTP

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "GPT"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"