Because คำย่อคืออะไร?
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Because

คำย่อคือ COZ

แปลว่า เพราะว่า

คำย่อคือ BC

แปลว่า เพราะว่า

EN-TH Dictionary because แปลว่า:

 1. เนื่องจากว่า

 2. เพราะว่า

 3. โดยเหตุ

 4. เพราะ

 5. ด้วยว่า

 6. เนื่องจาก

 7. ด้วย

 8. ก็เพราะว่า

 9. เพราะว่า, ด้วยเหตุที่

 10. โดย

 ภาพประกอบ

 • Because คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อภาษาอังกฤษ Because ย่อมาจาก COZ แปลว่า เพราะว่า
 • Because คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อภาษาอังกฤษ Because ย่อมาจาก BC แปลว่า เพราะว่า

 อักษรย่อภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

C-P CEO ChatGPT CMB Corp CTN CU CUL8R CUS CWOT CYT QT

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Because"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"