อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ChatGPT ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ChatGPT

IT

ย่อมาจาก Chat Generative Pre-trained Transformer

แปลว่า แชตบอตที่ใช้โมเดลภาษา GPT เป็นตัวขับเคลื่อนในการตอบคำถาม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ChatGPT ย่อมาจาก? แปลว่า?, อักษรย่อภาษาอังกฤษ ChatGPT ย่อมาจาก Chat Generative Pre-trained Transformer แปลว่า แชตบอตที่ใช้โมเดลภาษา GPT เป็นตัวขับเคลื่อนในการตอบคำถาม หมวด IT

 อักษรย่อภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน


 แท็ก GTP

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ChatGPT"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"