COZ ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

COZ

ย่อมาจาก Because

แปลว่า เพราะว่า

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary because แปลว่า:

 1. เนื่องจากว่า

 2. เพราะว่า

 3. โดยเหตุ

 4. เพราะ

 5. ด้วยว่า

 6. ด้วย

 7. เนื่องจาก

 8. ก็เพราะว่า

 9. เพราะว่า, ด้วยเหตุที่

 10. โดย

 ภาพประกอบ

 • COZ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "COZ ย่อมาจาก? แปลว่า?"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"