CU ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

CU

ย่อมาจาก See you

แปลว่า แล้วเจอกัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • CU

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "CU ย่อมาจาก? แปลว่า?"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"