EZ ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

EZ

ย่อมาจาก Easy

แปลว่า ง่าย

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary easy แปลว่า:

  1. ไม่มีพิธีรีตรอง, สบายๆ

  2. กล้วยๆ

  3. ง่าย, ง่ายดาย, ไม่ลำบาก

  4. สะดวก

  5. หวานคอแร้ง

  6. ไม่เข้มงวด

  7. หมู

 ภาพประกอบ

  • EZ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "EZ ย่อมาจาก? แปลว่า?"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"