อักษรย่อภาษาอังกฤษ

GPT ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

GPT

IT

ย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer

แปลว่า โมเดลภาษาที่เขียนโดย Alec Radford และเผยแพร่ในปี 2018 โดย OpenAI

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • GPT ย่อมาจาก? แปลว่า?, อักษรย่อภาษาอังกฤษ GPT ย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer แปลว่า โมเดลภาษาที่เขียนโดย Alec Radford และเผยแพร่ในปี 2018 โดย OpenAI หมวด IT

 อักษรย่อภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน


 แท็ก chatGTP

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "GPT"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"