อักษรย่อภาษาอังกฤษ

Great คำย่อคืออะไร?
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Great

คำย่อคือ GR8

แปลว่า เยี่ยม

คำย่อคือ GRT

แปลว่า เยี่ยม!

EN-TH Dictionary great แปลว่า:

 1. เถกิง

 2. เอก

 3. ยิ่งใหญ่

 4. คำอุทานแสดงความพอใจ

 5. ดีมาก, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ

 6. สำคัญ, โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่

 7. อุรุ

 8. หลวง

 9. ยาวนาน, นาน

 10. มหา

 ภาพประกอบ

 • Great คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อภาษาอังกฤษ Great ย่อมาจาก GR8 แปลว่า เยี่ยม
 • Great คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อภาษาอังกฤษ Great ย่อมาจาก GRT แปลว่า เยี่ยม!

 อักษรย่อภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

GG GJ GL GL HF GPT GW

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Great"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"