Hugs and kisses คำย่อคืออะไร?
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Hugs and kisses

คำย่อคือ XOXO

แปลว่า รักนะจุ๊บๆ

Posted on by Admin

คำย่อคือ HAK

แปลว่า รักนะจุ๊บ ๆ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Hugs and kisses
  • Hugs and Kisses

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "Hugs and kisses คำย่อคือ? แปลว่า?"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"