Just Kidding คำย่อคืออะไร?
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Just Kidding

คำย่อคือ JK

แปลว่า ล้อเล่น

คำย่อคือ J/K

แปลว่า ล้อเล่น

 ภาพประกอบ

  • Just Kidding คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อภาษาอังกฤษ Just Kidding ย่อมาจาก JK แปลว่า ล้อเล่น
  • Just Kidding คำย่อคือ? แปลว่า?, อักษรย่อภาษาอังกฤษ Just Kidding ย่อมาจาก J/K แปลว่า ล้อเล่น

 อักษรย่อภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

JC JIC JTLYK

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Just Kidding"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"