OFL ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

OFL

ย่อมาจาก Out for Lunch

แปลว่า ออกไปกินข้าวเที่ยง

 ภาพประกอบ

  • OFL ย่อมาจาก? แปลว่า?, อักษรย่อภาษาอังกฤษ OFL ย่อมาจาก Out for Lunch แปลว่า ออกไปกินข้าวเที่ยง

 อักษรย่อภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

OATUS OIC OMG OMW OSM OTL OTP

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "OFL"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"