Please คำย่อคืออะไร?
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Please

คำย่อคือ PLZ

แปลว่า ได้โปรด

Posted on by Admin

คำย่อคือ PLS

แปลว่า ได้โปรด

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary please แปลว่า:

 1. พึงใจ

 2. กรุณา

 3. โปรด

 4. ชอบ, พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ

 5. ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), กรุณา, โปรด

 6. ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), กรุณา, โปรด

 7. พึงพอใจ

 8. พึงตา

 9. ปรวด

 10. ให้ความพอใจ, ให้ความเพลิดเพลิน

 11. ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ

 12. เป็นที่ชอบใจ

 ภาพประกอบ

 • Please
 • Please

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "Please คำย่อคือ? แปลว่า?"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"