PLS ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

PLS

ย่อมาจาก Please

แปลว่า ได้โปรด

EN-TH Dictionary please แปลว่า:

 1. กรุณา

 2. พึงใจ

 3. โปรด

 4. ชอบ, พอใจ, พึงปรารถนา, ต้องการ

 5. ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), กรุณา, โปรด

 6. ได้โปรด (ใช้แสดงการขอร้อง), กรุณา, โปรด

 7. พึงพอใจ

 8. พึงตา

 9. ปรวด

 10. ให้ความพอใจ, ให้ความเพลิดเพลิน

 11. ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ

 12. เป็นที่ชอบใจ

 ภาพประกอบ

 • PLS ย่อมาจาก? แปลว่า?, อักษรย่อภาษาอังกฤษ PLS ย่อมาจาก Please แปลว่า ได้โปรด

 อักษรย่อภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

P.S. P911 PAL PAW PC PCM PIR PLZ POS PROP(S)

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "PLS"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"