Q ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

Q

ย่อมาจาก Question

แปลว่า คำถาม

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary question แปลว่า:

 1. หนอ

 2. ซักฟอก

 3. ไล่เบี้ย

 4. สอบสวน

 5. คำถาม

 6. สอบปากคำ

 7. ซัก

 8. การถาม

 9. สงสัย

 10. ข้อซักถาม

 11. หัวข้อ, ประเด็นที่นำขึ้นมาพูด, เรื่องที่นำมาพิจารณา

 12. สอบถาม

 13. ซักถาม

 14. คำถาม, ปัญหา, ข้อสงสัย

 15. กระทู้ถาม

 16. ปุจฉา

 17. ตั้งคำถาม, ซักถาม, สอบถาม

 ภาพประกอบ

 • Q

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Q"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"