See you คำย่อคืออะไร?
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

See you

คำย่อคือ CU

แปลว่า แล้วเจอกัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • See you

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "See you คำย่อคือ? แปลว่า?"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"