SOZ, SRY ย่อมาจากอะไร?
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

SOZ, SRY

ย่อมาจาก Sorry

แปลว่า ขอโทษที

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary sorry แปลว่า:

  1. ขอโทษ

  2. น่าสงสาร

  3. ที่ขอโทษ, ที่รู้สึกผิด

 ภาพประกอบ

  • SOZ, SRY

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "SOZ, SRY ย่อมาจาก? แปลว่า?"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"