Thank you คำย่อคืออะไร?
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Thank you

คำย่อคือ TY

แปลว่า ขอบคุณ

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary thank you แปลว่า:

  1. การแสดงความขอบคุณ

  2. การแสดงความขอบคุณ

 ภาพประกอบ

  • Thank you

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "Thank you คำย่อคือ? แปลว่า?"

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความปักหมุด

 บทความอื่น ๆ จาก "อักษรย่อภาษาอังกฤษ"